Предложения на теми за семинари през 2020 год.

Уважаеми колеги,

АС при АК-Русе очаква вашите писмени предложения за семинари, които да бъдат проведени през 2020 год. в колегията.