Семинари през м. Март и м. Април 2020 год. в АК-Русе

Уважаеми колеги,

Приложено Ви представяме план графика за провеждането на съвместните семинари на ЦОА и АК Русе за месец Март и месец Април 2020 г. петъчни дни от 09:30 часа, както следва:

  1. На 20.03.2020 г. на тема: „Данъчни престъпления“ с лектор: проф. д-р Пламен Панайотовръководител на Катедра „Наказателноправни науки“ в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“.
  2. На 24.04.2020 г. (петък) от 09:30 ч. на тема: „Родителски права и домашно насилие“ с лектор: адв. Йорданка Бекирска.