Отмяна на семинар на 20.03.2020 год.

Уважаеми адвокати,

във връзка със създалата се усложнена епидемиологична обстановка в страната и във връзка със Заповедта на министъра на Здравеопазването за ограничаване на груповите мероприятия , Адвокатска колегия Русе Ви съобщава,че се отменя семинара на 20.03.2020 год. за неопределено време.

С оглед усложнената ситуация свързана с разпространението на коронавирус, приетите мерки за ограничаване на мероприятия, включително и семинари и обявеното днес извънредно положение в страната до 13.04.2020 г. Относно провеждането на другия семинар предварително съгласуван с ЦОА „Кръстю Цончев“ през месец април 2020 г. допълнително ще ви уведомим дали същият ще бъде отложен.