До членовете на Осигурителната каса

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с разрастващата се епидемия в страната от Коронавирус, извънредното положение и предприетите в последните 48 часа нови по-строги мерки и наложени забрани, Ви уведомяваме, че с цел превенция и грижа за здравето на всички нас до 13.04.2020 година се забранява достъпът на адвокати и външни лица до офиса на адвокатската колегия при РАК.

Осигуровките на тези от Вас, които НЕ са си платили до 16.03.2020 год. следва да го направят по банков път на сметката на Осигурителната каса, като за уточняване на точната сума може да разговаряте със служителя на ОК Симона на тел : 0894 606 332

Осигурителна каса Адвокатска колегия Русе:

Банка ОББ
IBAN:BG 42 UBBS 8888 1000 5883 00
BIC: UBBSBGSF