Дарителска сметка от ВАС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви представяме дарителската сметка, разкрита от Висшия адвокатски съвет от името на българската адвокатура, в помощ на възникналите неотложни нужди в следствие на пандемията COVID-19.