Писмо от НБПП

Уважаеми колеги,

приложено може да се запознаете с писмо получено от НБПП относно допускането,определянето и назначаване на резервни защитници