Писмо от ВАС по повод изпита за адвокати и младши адвокати през 2020 год.

Приложено, Ви прилагаме писмо относно удължаване на срока за подаване на документи за изпита за адвокати и младши адвокати, изпратено ни от ВАС.