Писмо от НБПП

Приложено,

Ви прилагаме указания на НБПП относно прилагането на чл. 38, ал. 4 от ЗПП.