Писмо НБПП-за предложения до 24.07.2020 год.

Ужажаеми колеги ,

приложено Ви представяме писмо от НБПП за формиране работна група със задача „Изработване на методика за оценка на работата на адвокат предоставил правна помощ , и определяне на адвокатското му възнаграждение, въз основа на  количеството и качеството на извършената от него работа”- да се предложи  представител от АК Русе, който да участва в тази група.

Адвокатският съвет реши да се обяви писмото на сайта на Адвокатска колегия Русе. В срок до 24.07.2020г всеки адвокат член на Адвокатска колегия Русе може да направи писмено предложение за представител на АК Русе , който да участва в тази работна група.