Позиция на АК-Пловдив

П О З И Ц И Я

На Адвокатски съвет- Пловдив

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В своя позиция от 07 август 2019г., Адвокатски съвет – Пловдив, в качеството си на орган на втората по големина колегия в страната, изрази становище, че г-н Иван Гешев няма необходимите нравствени и професионални качества, за да изпълнява функиите на главен прокурор на Република България. Още тогава заострихме вниманието на обществото, че г-н Гешев изразява виждания и позиции, които са в директно противоречие с Конституцията и нормативната уредба в страната, което е недопустимо за кандидат за тази отговорна и снабдена с изключително широки правомощия и власт длъжност. Припомняме, че още тогава, в свое интервю по БНТ г-н Гешев загатна за особеностите на личността си в професионален и морален аспект, изразявайки позиция срещу конституционно залегналия принцип на разделение на властите, изразявайки грубо неуважение към българските адвокати и погазвайки презумпцията за невиновност, която е основополагащ за съвременния наказателен процес принцип. Призовахме Висшия съдебен съвет, при обсъждането на кандидатурата на г-н Гешев за главен прокурор, да вземе предвид изразените от него позиции, при формиране на преценката, дали същият отговоря на изискването за високи професионални и нравствени качества в степента изискваща тази отговорна институция.

За съжаление в месеците след избора на г-н Гешев за главен прокурор, стана кристално ясно, колко прав е бил  Адвокатският съвет  на АК- Пловдив и колко погрешен е бил изборът на Висшия съдебен съвет на Република България / макар през цялото време да се надявахме на обратното /. Г-н Гешев не само последователно следваше странните и противоконституционни идеи, прокламирани от него преди  избора му, но засили до крайна степен негативното си отношение към българската адвокатура, както и грубото си неуважение към презумпцията за невиновност, създавайки опаснатаи противозаконна практика да се представят в аванс части от събран доказателствен материал по досъдебни производства, изведен от контекста, с цел да се дискредитирит определени граждани, срещу които държавният апарат е решил да окаже репресивно въздействие.

И ако за г-жа Лаура Кьовеши приоритет на службата на европейския главен прокурор е борбата срещу организираната престъпност и корупцията, то за г-н Гешев, в качеството му на главен прокурор на РБ, приоритет е борбата с битовата престъпност, породена от икономическите условия в страната, плод на ширещото се развитие на организираната престъпност и корупцията.    

Вчера обаче, г-н Гешев надмина себе си, като прескочи всички граници, извършвайки един от най-срамните и позорни актове в най-новата история на България. Г-н Гешев поруга българската Конституция и посегна по един безпрецедентен начин на институцията на Държавния глава, очевидно демонстрирайки, чия ръка е той и каква е истинската му мисия. Без да коментираме в подробности този срамен и отвратителен акт ние, в качеството си на юристи и български граждани призоваваме г-н Гешев незабавно да подаде оставка като главен прокурор на РБ, защото считано от вчера той няма моралното право да изпълнява тази длъжност. Няма и нужната легитимност, доколкото човек погазил толкова грубо Конституцията и правовия ред в страната, няма как да олицетворява институцията, призвана за гарантира тяхното спазване.

Междувременно станахме свидетели и на още едно падение на наш колега, достигнал по описан в басните на СТ.Михайловски начин до поста на правосъден министър на РБ.  В  профилът си във Фейсбук, г-н Даниел Кирилов си позволи, използвайки доста просташки език, неприсъщ на юридическата общност в страната, да коментира събития, касаещи негов колега и предшественик на поста на Минитър на правосъдието – г-н Христо Иванов. Вместо да се изуми от действията на служителите на НСО, разиграли се през седмицата пред очите на цялото общество, довели и до поругаването на националния флаг от хората, призвани за пазят българските институции, г-н Кирилов си позволи да занимава обществото с творческите си пориви и „юридическите“ си коментари по случая. В следствие на това, очевидно за пореден път стана, че юридическите знания на г-н Кирилов не съответстват дори в минимална степен на изискванията на заемания от него пост. Недопустимо е министърът на правосъдието да не знае, че чл. 18 от Конституцията обявява крайбрежната плажна ивица за изключителна държавна собственост,  както и че в практиката на ВКС  и ВАС последователно е изяснено, че статутът на имотите като публична държавна собственост не се определя от това дали за тях е издаден акт за публична държавна собственост или не, тъй като съгласно чл. 5, ал. 1 и ал. 3 от ЗДС, актовете за държавна собственост не пораждат права, а само констатират и удостоверяват такива права. Очевидно г-н Кирилов не познава и чл. 4 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие, който предвижа, че гражданите имат право на свободен и безплатен достъп до морските плажове. Това е разбираемо за човек, който вярва, че може да се търси отговорност на председателя на ВКС за приетото в Тълкувателно решение на този съд, но нито една от горните позиции на г-н Кирилов не може да бъде приета, когато е изразена в качеството му на юрист и особено на министър на правосъдието на РБ. Не подхожда на министър на правосъдието да се държи като придворен шут и подобно поведение е унизително, както за институцията, така и за българската правна общност! Доколкото като г-н Борисов нееднократно е заявявал позицията, че г-н Кирилов е сред най-компетентните юристи в неговата партия, на които той лично държи най-много в това му качество, то Бог да пази България от подобна „компетентност“, с чийто проявления се сблъскваме ежедневно!

Българската адвокатура не може да стои безучастна, когато се поругават по безпрецедентен начин държавните институции и правата и достойнството на българските граждани. Поради това ние апелираме за незабавни оставки на г-н Иван Гешев и на г-н Даниел Кирилов от заеманите от тях постове! В противен случай, заявяваме готовност за ефективни протестни действия в рамките на позволените от закона такива, до подаването на оставки от посочените две лица.

Апелираме към всички колегии и колеги в страната, които се чувстват обществено ангажирани и отговорни, да изразят своята позиция по поставените въпроси и да се включат в борбата за спасение на достойнството на българската нация, както са правили предшествениците ни много пъти преди нас! Да живее България!

10.07.2020г.

гр. Пловдив                                              АДВОКАТСКИ СЪВЕТ- ПЛОВДИВ