Писмо от Даниела Доковска

Уважаеми колеги,

            Висшият адвокатски съвет отказа да приеме решение за
заявяване на отразената в приложеното отворено писмо позиция и да
изпрати от името на Висшия адвокатски съвет запитването до Народното
събрание, Министерския съвет и Министерството на външните работи.

            Предвид очевидността на общонационалния и общоадвокатски
характер на повдигнатите в отвореното писмо въпроси, на ясните признаци
на превратното упражняване на законодателната и изпълнителна та власт и
съзнателното ограничаване на информацията за професионалните общности и
публиката, си позволяваме да се обърнем към Вас пряко с молба да се
присъедините към отвореното писмо и приложеното искане до институциите.

            Молим Ви също да оповестите отвореното писмо и приложението
му на сайтовете на адвокатските колегии, за да се даде възможност на
колегите да се запознаят със съдържанието им и да формират, съответно да
изразят своето мнение.

            Поздрави и приятна седмица!

            Д. Доковска,

            Г. Н. Атанасов и всички по списъка към отвореното писмо