Покана за издължаване на членски внос

Уважаеми колеги,

най-учтиво Ви каним в 7 дневен срок от датата на публикуване на поканата, да издължите задълженията си към АС и ВАС до месец Октомври включително.

След този срок, на адвокатите, които не са заплатили дължимият членски внос до месец Октомври включително, ще им бъдат образувани дисциплинарни дела.