Съобщение

Уважаеми колеги,

Ако някой от Вас са участвали в доброволчески акции по време на епидемията от КОВИД 19,Моля да уведомите административния секретар на Адвокатска колегия Русе до 12.11.2020г. включително.
от Адвокатски съвет