Отчети към НБПП за месец Декември 2020 год.

Уважаеми колеги,

уведомяваме Ви, че НБПП ще приема окомплектовани отчети за обработка до 10.12.2020 год. включително. В тази връзка приканваме всички, които имат готови отчети, да ги предадат в офиса на колегията до 04.12.2020 год. включително с оглед изготвяне на становище,окомплектоване и изпращане на преписката към НБПП.