Скръбна вест

        Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 20.11. 2020 год. е починал адв. Митко Любчев Николаев.

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.