Сръбна вест

Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 04.12. 2020 год. е починал адв. Иван Иванов Момчилов. Погребението ще бъде на 14.12.2020 с траурна агенция Небесна.

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.