Актуализиране на списъка на адвокати от АК-Русе

Уважаеми адвокати,

във връзка с получено писмо с изх. № 54 / 11.01.2021 год. от Районен съд Русе , Ви уведомяваме че следва да посочите актуална информация , която да съдържа : трите имена,адвокатски номер , адрес на кантора , телефон и електронна поща в срок до 01.02.2021 год.

Актуалната информация да бъде изпратена на електронната поща на колегията ak_ruse@abv.bg или да бъде представена на хартиен носител в офиса на колегията.