Съобщение за приемане на предложения за делегати

СЪОБЩЕНИЕ

           На основание чл.99 ал.3 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия Русе може да направи своето предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе в гр.София на 29,30.Май.2021г.

         Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе обявява, че приема писмени предложения до избирателната комисия с кандидатурите за делегати в срок от 25.03.2021г. до 09.04.2021г включително.

     10.03.2021г.

      Гр.Русе