Съобщение

Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе, уведомява членовете на колегията, че който желае да бъде ваксиниран с ваксина на „АСТРА ЗЕНЕКА ”, следва в 14 дневен срок да уведоми административния секретар с писмено заявление.

23.03.2021г.

Гр.Русе