Покана за обучение от Русенски университет „Ангел Кънчев“ на 16.04.2021 год.

Програма на

Практическо обучение

„Развитие на Електронното наблюдение в Република България“

16 април 2021 г. /петък/ зала 1 „Канев център”

 • 09,00 – 09,10 ч. – Откриване на обучението, представяне на лекторите и гостите.
 • 09,10 – 09,20 ч. – Приветствие от чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“, по случай 16 април – Ден на Българската конституция и професионален празник на юристите в България.
 • 09,20 – 09,35 ч. – Приветствие от проф. д-р Николай Проданов, дн – зам.-министър на правосъдието. Представяне на Стратегията за развитието на пенитенциарната система на Република България 2025 г.
 • 09,35 – 09,50 ч. – Приветствие от гл. комисар Ивайло Йорданов – главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Представяне на основните приоритети в дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
 • 09,50 – 10,10 ч. – Въвеждане на електронното наблюдение в Република България по проект „Засилване прилагането на пробационните мерки в съответствие с европейските стандарти и система за електронен мониторинг“, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г. /комисар Надя Радковска – началник на отдел Международно сътрудничество и обучение на персонала в ГДИН/.
 • 10,10 – 10,30 ч. – Внедряване на Система за електронно наблюдение за правонарушители в Република България през 2019 г. по проект „Модернизиране на пенитенциарната система в България“, финансиран по оперативна програма

„Добро управление“. /комисар Юлиян Шемширов – началник на отдел Социални дейности и възпитателна работа с правонарушителите в ГДИН/.

 • 10,30 – 10,40 ч. – Дискусия.
 • 10,40 – 11,00 ч. – Кафе пауза.
 • 11,00 – 11,30 ч. – Техническо обезпечаване на Системата за електронно наблюдение на правонарушителите. Уеб приложение PureMonitor. Асоцииране на електронна гривна PureTag с приемо-предавателно устройства PureCom. Автономно преносимо (проследяващо) устройство за персонална идентификация

– BLUtag. /инспектор Росен Кирилов – инспектор сигурност на Системата за електронно наблюдение в ОСИН – София/.

 • 11,30 – 11,50 ч. – Концепция за наказателна политика на Република България 2020- 2025 г. /проф. д-р Пламен Панайотов – консултант на работната група към Министерство на правосъдието, изготвила Концепцията/.
 • 11,50 – 12,00 ч. – Дискусия.
 • 12,00 – 12,20 ч. – Кафе пауза.
 • 12,20 – 12,40 ч. – Практически аспекти при прилагането на електронното наблюдение. Профил на поставените под електронно наблюдение лица. /инспектор Росен Кирилов – инспектор сигурност на Системата за електронно наблюдение в ОСИН – София/.
 • 12,40 – 13,00 ч. – Криминологични аспекти на електронното наблюдение. /гл. ас. д-р Светлин Антонов – ръководител катедра Наказателноправни науки и сигурност в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, началник на сектор „Арести“ в РСИН – Русе/.
 • 13,00 – 13,20 ч. – Прилагане на електронното наблюдение по отношение на обвиняеми и подсъдими с мярка за неотклонение домашен арест на територията на гр. Русе. /гл. инсп. Пламен Първанов – асистент и докторант в Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“, началник на Първо РУ на МВР – Русе/.
 • 13,20 – 13,50 ч. – Изказвания от гостите на обучението.
 • 13,50 – 14.00 ч. – Дискусия.
 • 14.00 ч. – Закриване на обучението.

Забележка: По време на обучението ще бъде проведена демонстрация на работата на техническите устройства, посредством които се осъществява електронното наблюдение.

Линк за онлайн участие в обучението: https://bbb.uni-ruse.bg/b/kre-npj-3un