Провеждане на Общото събрание на адвокатска колегия Русе

Уважаеми колеги,


Промяната в действащите противоепидемични мерки у нас, извършена със Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването, разреши от 19.04.2021 г. провеждането на обществени мероприятия в присъствена форма при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.


На 20.04.2021 г. в САК е получен и изричен отговор от Министъра на здравеопазването, че „с въведените мерки не се ограничава реализирането на съответните процедури по отделните закони, в т.ч. и по Закона за адвокатурата“.

Приложение: Заповед № РД-01-240/16.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването