Заседание на АС при АК-Русе

Заседание на Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе за месец Юли 2021г. ще се проведе на 08.07.2021г. от 13.30 часа.