Дневен ред за заседание на АС на 05.08.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 05.08.2021г.:

  1. Заявление от адвокати;
  2. Искане от РОС за назначаване на особен представител по ЗПП;
  3. Входяща кореспонденция от ВАС;
  4. Разни.

02.08.2021г.                                                Адм.секретар: /п/

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: /п/