Конкурс за Есе от ВАС

Във връзка с решение на Висшия адвокатски съвет за определяне на тема за тазгодишния конкурс за написване на есе от студенти по повод 22-ри ноември – Ден на българската адвокатура.