Протокол на АС от 12.10.2021 год.

ПРОТОКОЛ № 22

              Днес, 12.10.2021г. беше свикано извънредно заседание на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия Русе със следният дневен ред :

  1. Доклад на предложение от адв.Даниела Минева – председател на Адвокатски съвет при Адвокатска колегия- гр.Велико Търново с изх.№175/07.10.2021г. ведно с писмо получено на 07.10.2021г. по електронен път на личната поща на председателя на АК Русе.

                        Извънредното заседание беше насрочено за 13.30ч. В 13.40 часа беше констатирано, че присъстват  следните редовни членове на Адвокатски съвет Русе:

  • адв.Ангел Стефанов – Председател
  • адв.Звезделина Рафаилова-Секретар
  • адв.Иван Василев- основен член
  • адв.Елеонора Караиванова-основен член

           Неприсъстват следните уведомени редовни членове на Адвокатски съвет Русе :

  • адв.Галина Димитрова- Зам. председател
  • адв.Мария Букурова-основен член
  • адв.Светлин Коларов-основен член
  • адв.Златан Златанов-основен член
  • адв.Светослав Михов-основен член

   След като беше съобразено, че на заседанието не присъстват 2/3 от редовните членове на адвокатският съвет и е налице пречка за редовно провеждане на извънредно заседание, такова не се състоя.

                                                            Председател :/п/

                                                                  Секретар :/п/

                                                                    Членове :/п/