Предложения на теми за семинари

Уважаеми колеги,

Молим , в срок до 08.11.2021г./понеделник / включително да предложите теми за бъдещи обучения, които  предвид  усложнената епидемиологична ситуация в страната ще се провеждат чрез платформата Zoom.

Предложените теми ще бъдат обобщени и предоставени на новото ръководство на ЦОА „Кръстю Цончев“ за организиране на семинари през 2022г.