Дневен ред на извънредно заседание на АС на 25.11.2021 год.

ДНЕВЕН РЕД  НА  ИЗВЪНРЕДНО  ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 25.11.2021г.:

  1. Изготвяне на покана  за публикуване в ДВ на основание чл. 81 ал.2 от ЗА за свикване на Общото годишно отчетно събрание на АК Русе;
  2. Избор на  състав на избирателна комисия за провеждане на избор за делегати, които да участват на Общото събрание на адвокатите в страната;

22 .11.2021г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: