Професионални застраховки

Уважаеми колеги,

Приложено Ви прилагаме писмо от ВАС относно груповото застраховане на адвокатите в страната, като молим в срок до 26.01.2022 год. ,тези от Вас ,които желаят да се застраховат от ВАС да попълнят приложения формуляр и да го върнат на email адреса на колегията ak_ruse@abv.bg , за да бъдете включени към списъка за застраховане.

Заявлението може да бъде подписано или с електронен подпис,или с мокър подпис и сканирано след това.