Съобщение

Адвокатски съвет при АК-Русе уведомява всички адвокати – членове на колегията, че до 17.02.2022 год. могат да подават предложения за подобряване дейността на Висш адвокатски съвет във връзка с изготвяне на становище,  с което да бъде запознато общото събрание на адвокатурата, насрочено за 26 – 27.02.2022 год.

Предложенията могат да се изпращат както на електронната  поща на колегията,така и в писмен вид  до адвокатския съвет.