Обучение на юристи по въпросите на Арбитражния съд

                                                                                                БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО

                                                                                                ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

                                                                                                Изх.№ 2303-11

                                                                                                Дата: 22.02.2022

         ДО

Г-Н АНГЕЛ СТЕФАНОВ

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 

         АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ

            УВАЖАЕМИ Г-Н СТЕФАНОВ,

Българската търговско-промишлена палата организира за шестнадесета поредна година курс за обучение на  юристи по въпросите на Арбитражния съд.

С оглед това Ви изпращам информация, с молба за Вашето съдействие, същата да бъде доведена до знанието на членовете на Адвокатска колегия Русе.

ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

С УВАЖЕНИЕ,      

БЛАГОВЕСТ ПУНЕВ,  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АС

Изпратено от името на Председателя на АС при БТПП Благовест Пунев от:

Нина Николова, юрист
Арбитражен Съд
Българска търговско – промишлена палата
1058, ул. Искър 9, гр. София

тел.: +359 2 811 75 61
e-mail: acourtsc5@bcci.bg;
Website: www.bcci.bg

Може да се запознаете с нашата Декларация за поверителност на следния адрес:
https://www.bcci.bg/declaration-bg.html