Проект списък на Дежурства за месец Март 2022 год.

Уважаеми адвокати, 

Моля, да потвърдите в срок до 12ч. на 28.02.2022г./понеделник/  участието си в така предложения проект за дежурство през месец Март 2022г.