Семинари на ЦОА „Кръстю Цончев“ през м. март 2022 г.

Уважаеми колеги,
В продължение на срещата, проведена на 25.02.2022 г., Ви изпращам програмата на Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ със семинарите през м. март 2022 г. Записването става чрез линк, който се получава на индивидуалните мейли, както и чрез изпращане на три имена, личен адвокатски номер, колегия и е-поща и посочване на желаните семинари на следната е-поща: coa@abv.bg. Всички предстоящи семинари през март ще се проведат в платоформата Zoom, а от началото на април се планира хибридно провеждане (присъствено, с излъчване онлайн в Zoom). Линковете за участие на предварително записаните участници в обученията се получават непосредствено преди провеждане на съответното обучение.Предстоящите семинари за м. март 2022 г. са, както следва:

1.     Дата на провеждане: 02.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес. Критичен преглед на практиката на ВКС“ – I част

Лектор: Ружа Иванова

2.     Дата на провеждане: 04.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес. Критичен преглед на практиката на ВКС“ – II част

Лектор: Ружа Иванова

3.     Дата на провеждане: 07.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Проблеми на разноските по граждански дела

Лектор: адвокат Анастас Пунев

4.     Дата на провеждане: 08.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Доказване и доказателствени средства в гражданския процес. Критичен преглед на практиката на ВКС“ – III част

Лектор: Ружа Иванова

5.     Дата на провеждане: 09.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Европейска заповед за плащане и Европейска заповед за запор на банкови сметки

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева – адвокат от САК

6.     Дата на провеждане: 10.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Модерните софтуери в адвокатската практика – управление на казуси, дела, документи и екип

Лектори: Кристин Иванов и Елислав Атанасов

7.     Дата на провеждане: 16.03.2022 г. от 10:30 ч. до 13:00 ч.

Кръгла маса на тема: „Пандемията от COVID-19: 2 години по-късно. Защита или ограничаване на права?

Пандемията от COVID-19 и мерките, приети за овладяването ѝ, засегнаха сериозно всички аспекти на нашия личен и колективен живот, включително функционирането на демократичните институции, както е видно от данните. В резултат на пандемията възникнаха нови предизвикателства пред отстояването на основните ценности на функционирането на нашите държави и на Европейския съюз. Този аспект има последици за основните ни права. Ограниченията оказват въздействие върху нашите лични и социални взаимодействия, както и върху защитата на правата, свободите и законните ни интереси. Социалните и икономическите последици от пандемията ще бъдат същевременно трайни и значително ще засилят вече съществуващите неравенства в обществата. За да бъде подходът към пандемията основан на правата на човека, трябва да се прилагат балансирани мерки, които се основават на правото и които са необходими, временни и пропорционални.

В тази връзка, Центърът за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ организира онлайн кръгла маса на тема: „Пандемията от COVID-19: 2 години по-късно. Защита или ограничаване на права?“, която ще включва следните панели:

·      Правни и регулаторни аспекти относно защитата на здравето с панелист: адв. Мария Шаркова – АК Пловдив;

·      Отражението на COVID-19 в правото на труд с панелист: гл. ас. д-р Цвета Попова – преподавател по трудово право и обществено осигуряване в ЮФ на СУ;

·      Отражението на COVID-19 в свободата на движението с панелист: доц. д-р Христо Христев – адвокат и преподавател по право на ЕС в ЮФ на СУ:

·      Гражданскоправни аспекти на пандемията: промяна на срокове и действие на Закона за извънредното положение с панелист: адв. Валя Гигова – зам.-председател на Висшия адвокатски съвет и член на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“.

Модератор на кръглата маса ще бъде доц. д-р Боряна Мусева – председател на УС на ЦОА „Кръстю Цончев“.

8.     Дата на провеждане: 16.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Проблеми на въззивното обжалване на съдебни решения. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на въззивното обжалване“ – I част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

9.     Дата на провеждане: 17.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Проблеми на въззивното обжалване на съдебни решения. Анализ на актуалната съдебна практика на ВКС по въпросите на въззивното обжалване“ – II част

Лектор: доц. д-р Таня Градинарова – адвокат от САК

10.  Дата на провеждане: 21.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – I част. Лекция на тема: „Арбитражно споразумение“

Лектор: Ружа Иванова

11.  Дата на провеждане: 22.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – II част. Лекция на тема: „Компетентност на арбитражния съд“

Лектор: Александър Кацарски

12.  Дата на провеждане: 23.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – III част. Лекция на тема: „Арбитражно производство“

Лектор: Ружа Иванова

13.  Дата на провеждане: 24.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Курс по арбитраж – IV част. Лекция на тема: „Отмяна на арбитражно решение. Изпълнение“

Лектор: Александър Кацарски

14.  Дата на провеждане: 25.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Отмяната на мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти – практически аспекти във връзка с Решението на КС по к.д. № 16/2021 г.“

Лектор: адвокат Валентина Бакалова

15.  Дата на провеждане: 28.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Въззивно обжалване по НПК“

Лектор: съдия Валя Рушанова

16.  Дата на провеждане: 29.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: „Касационно обжалване по НПК“

Лектор: съдия Валя Рушанова

17.  Дата на провеждане: 30.03.2022 г. от 13:00 ч. до 18:00 ч.

Тема: „Електронни документи: материалноправен режим и актуални проблеми при упражняване на процесуални права по електронен път, съобразно измененията на ГПК от 29.12.2020 г.“

Лектори: д-р Гергана Върбанова – адвокат от АК Варна, и проф. д-р Георги Димитров – адвокат от САК

18.  Дата на провеждане: 31.03.2022 г. от 14:00 ч. до 17:00 ч.

Тема: Специализиран курс по дружествено право. Семинар на тема: „Защита при дружествени спорове – иск по чл. 71 ТЗ, иск по чл. 74 ТЗ, иск за установяване на нищожност на решение“

Лектор: доц. д-р Николай Колев – адвокат от САКИзползвам случая да Ви приканя да предложите Вашите теми и лектори за провеждане на съвместни обучения, като за целта отново прилагам примерния списък с теми и обучители на ЦОА за 2022 г.Оставам на разположение при нужда от уточнения и съдействие.


Поздрави и успешен ден,

Томислав Тошков

Главен секретар на ЦОА „Кръстю Цончев“