Сертификати за професионална отговорност на адвоката

Уважаеми адвокати,

уведомяваме Ви , че индивидуалните сертификати на застрахованите адвокати са вече готови и може да ги получите лично в офиса на колегията.