Онлайн проучване сред специалистите за основните предизвикателства и добри практики при работата с имигранти от трети страни

Уважаеми госпожи и господа,

Центърът за изследване на демокрацията е партньор по проекта PERCEPTIONS, осъществяван с подкрепата на Европейския съюз, който цели да проучи какви са представите на гражданите на трети страни за Европа, как се формират, до колко отговарят на действителността и как влияят на техните решения дали и къде в Европа да емигрират. Въз основа на събраната информация ще бъдат подготвени различни инструменти и мерки за подкрепа както на гражданите на трети страни, пристигащи в Европа, така и на професионалистите, които работят в тази сфера.

В рамките на аналитичната част на проекта се провежда проучване за основните предизвикателства и добри практики при работата с имигранти от трети страни. Във връзка с това се обръщаме към Вас с молба за съдействие адвокати, които имат опит в работата с имигранти да попълнят електронния въпросник, подготвен за целите на проучването. Ще Ви бъдем благодарни да разпространите въпросника сред членовете на Вашата колегия.

Попълването на анкетата отнема около 8 минути, а въпросникът е достъпен онлайн на адрес:

https://unibopsice.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3gAT0wrudMVNPEx

Ще Ви бъдем благодарни, ако в срок до 21 март 2022 г. ни изпратите информация за броя на адвокатите от Вашата колегия, включили се в проучването.

Благодарим Ви предварително за съдействието.

С уважение,

Екипът на Центъра за изследване на демокрацията