Скръбна вест

Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 16.03. 2022 год. е починала адв. Веселина Петкова Йорданова.

Тези от Вас, които желаят да си вземат последно сбогом с адв. Йорданова, могат да го направят днес. 17.03.2022 год. до 11:00 на адрес ул.”Княжеска” №24, вх.1, ет.1, ап.2

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.