Проект списък Дежурства за месец Април 2022 год.

Уважаеми адвокати, 

Моля, да потвърдите в срок до 12ч. на 28.02.2022г. /понеделник/  участието си в така предложения проект за дежурство през месец Април 2022г.