Ден на отворени врати

Адвокатски съвет при АК-Русе , обявява 15.04.2022 год. (петък) за Ден на отворените врати по повод 16.04.2022 год. – Ден на българската Конституция и юриста.  В периода от 10:00 до 12:00 часа в офиса на АК-Русе с адрес ул. „Александровска“ № 71 , ет. 3 , членове на АС-Русе ще се срещнат с граждани, с цел популяризиране на адвокатската професия в обществото и подпомагане на гражданите при упражняване на правата им.