Скръбна вест

 

Съвета на Адвокатска колегия Русе с дълбоко прискърбие Ви съобщава, че на 07.05.2022 год. е починал адв. Йордан Рахнев Йорданов.

Тези от Вас, които желаят да си вземат последно сбогом с адв. Йорданов, могат да го направят на 11.05.2022 год. от 12:30 в гробищен парк „Чародейка“

Съвета изказва най-искрени съболезнования на роднините и близките.