Информация за организиран съвместен конгрес на FBE и CCBE

Уважаеми колеги,

В периода от 22-ри до 25-ти юни в София ще се проведе организиран от Софийска адвокатска колегия и Висшия адвокатски съвет  Съвместен конгрес на Федерацията на европейските адвокатури (Fédération des Barreaux d’Europe - FBE) и Съюза на адвокатурите и правните общества на Европа (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE).

Конгресът дава възможност на българските адвокати за контакт с чужедстранни адвокати и споделяне на опит по въпросите, които ще бъдат акценти в работните сесии на конгреса: Ролята на адвоката след пандемия 2022 - динамиката на работата в поляризирани общества, променящият се имидж на адвокатите и еволюцията на правната практика, предимствата и недостатъците на електронното правосъдие.

Обръщаме се към Вас с молба да разпространите информацията за конгреса сред адвокатите, членове на представляваната от Вас адвокатска колегия, с покана да вземат участие в конгреса.

Подробности за програмата на конгреса, различните възможности за участие и записване са достъпни на специално създадения сайт - https://fbecongress2022.sak-sas.bg, чрез който желаещите могат да се регистрират за участие.

Информация за конгреса е достъпна и на сайта на САК: Общ конгрес на FBE и CCBE в София в периода от 22-ри юни до 25-ти юни 2022 г. | Софийска Адвокатска Колегия (sak-sas.bg).

За български адвокати е осигурена възможност за участие в работната сесия на конгреса на 23.06.2022 г. на преференциални цени, като желаещите колеги могат да вземат участие и във всички други събития на конгреса.

Като Ви благодарим предварително за съдействието, ще се радваме Вие и адвокати от представляваната от Вас колегия да вземете участие в конгреса.


С уважение,

-- 

Софийски адвокатски съвет

E-mail: register@sak-sas.bg

Web Site:  http://www.sak-sas.bg/