ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 09.06.2022г.

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 09.06.2022г.:

 

  1. Клетва ;
  2. Заявлениe за вписване и промени в Регистъра на адвокатурата;
  3. Входяща кореспонденция от НБПП;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Отчет за дейността на комисиите конституирани с протокол №20/17.12.2020г. ;
  6. Доклад на участниците във връзка с проведената Пролетна национална конференция на адвокатурата в гр.Сандански – 03.06-05.05.2022г.
  7. Разни.

 

 

 

 

06.06.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: