Дневен ред за заседание на АС – Русе на 24.06.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 24.06.2022г.:

  1. Клетва;
  2. Входяща кореспонденция от ВАС,адв.Ели Христова-член на ВАС;
  3. Предложение от адв.Иван Василев относно назначаването на особените представители;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Покана от спортен клуб ”Адвокат” за провеждане на тенис турнир;
  6. Разни.

20.06.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: