Проект списък Дежурства за месец Юли 2022 год.

Уважаеми адвокати, 

Моля, да потвърдите в срок до 12ч. на 30.06.2022г. /четвъртък/  участието си в така предложения проект за дежурство през месец Юли 2022г.

Списък дежурства месец Юли 2022 год. ––> отвори тук