Назначаване на служебен защитник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

                           ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО В АК РУСЕ РАЗПОРЕЖДАНЕ №263/29.06.2022Г. НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ГАБРОВО, II-РИ ГР. СЪСТАВ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ В 7 ДНЕВЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА СЪОБЩЕНИЕТО, АДВОКАТ ОТ АК РУСЕ-ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПРАВНА ПОМОЩ НА ЛИЦЕТО ДОБРОМИР КИРИЛОВ ЦАНКОВ ПО ВЧГД№234/2022Г. ПО ОПИСА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ГАБРОВО , II-РИ СЪСТАВ С ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ПЛАТИМО ОТ БЮДЖЕТА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ГАБРОВО СЛЕДВА ДА ДЕПОЗИРА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АК РУСЕ. МАТЕРИАЛИТЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ.

                                                                        АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ