Дневен ред за заседание на АС 21.07.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 21.07.2022г.:

 

  1. Разпределение на постъпилата сума по чл.19 от ЗПП за второто тримесечие на 2022г.;
  2. Разни.

 

18.07.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: