ПРОЕКТ СПИСЪК ДЕЖУРСТВА ЗА МЕСЕЦ Септември 2022 ГОД.

Уважаеми адвокати, 

Моля, да потвърдите в срок до 12ч. на 30.08.2022г. /вторник/  участието си в така предложения проект за дежурство през месец Септември 2022г.