Дневен ред за заседание на АС на 27.10.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 27.10.2022г.:

 

  1. Клетва;
  2. Заявление за вписване в Адвокатска колегия Русе, Заявление от адвокати за вписване в Националния регистър за правна помощ, за промяна на обстоятелства в ЕАР;
  3. Входяща кореспонденция от ВАС и ОС гр.Габрово;
  4. Отчет на секретаря на АС Русе за участието в Националната конференция на ВАС в гр.Видин;
  5. Разпределение на постъпилата сума по чл.19 от ЗПП за третото тримесечие на 2022г.;
  6. Дисциплинарни преписки;
  7. Отчет за изпълнение на работата на комисиите за първите девет месеца на 2022г.;
  8. Разни.

 

 

24.10.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: