Назначаване на служебен защитник

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

                           ВЪВ ВРЪЗКА С ПОСТЪПИЛО В АК РУСЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №535/28.09.2022Г. НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ГАБРОВО, III-РИ ГР. СЪСТАВ, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ В 7 ДНЕВЕН СРОК, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА СЪОБЩЕНИЕТО, АДВОКАТ ОТ АК РУСЕ-ВПИСАН В НАЦИОНАЛНИЯ РЕГИСТЪР ЗА ПРАВНА ПОМОЩ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПРАВНА ПОМОЩ НА ЛИЦЕТО ДОБРОМИР КИРИЛОВ ЦАНКОВ ПО ВЧГД№ 446/2021Г. ПО ОПИСА НА ОКРЪЖЕН СЪД ГР.ГАБРОВО , III-РИ СЪСТАВ СЛЕДВА ДА ДЕПОЗИРА ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АК РУСЕ. МАТЕРИАЛИТЕ СА НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ.

 

                                                                        АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ПРИ АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ РУСЕ