Дневен ред за заседание на АС на 11.11.2022 год.

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 11.11.2022г.:

  1. Клетва;
  2.  Заявление от адвокати за вписване в Националния регистър за правна помощ;
  3. Входяща кореспонденция от НБПП, адвокати;
  4. Обсъждане и вземане на решение за подписване на договор за охранителна дейност
  5. Молба за отпускане на финансова помощ;
  6. Дисциплинарни преписки;
  7. Разни.

07.11.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: