Съобщение за приемане на предложения за делегати за ОС на ВАС през 2023 год.

 

СЪОБЩЕНИЕ

           На основание чл.99 ал.3 от ЗА всеки член на Адвокатска колегия Русе може да направи своето предложение за делегати на Общото събрание на адвокатите в страната, което ще се проведе в гр.София на 25 и 26 Февруари 2023 год.

         Адвокатският съвет при Адвокатска колегия Русе обявява, че приема писмени предложения до избирателната комисия с кандидатурите за делегати в срок до 13.01.2023 год. включително.

     06.12.2022г.

      Гр.Русе