Дневен ред за заседание на АС на 16.12.2022 год.

 

ДНЕВЕН РЕД ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА АДВОКАТСКИ СЪВЕТ РУСЕ – 16.12.2022г.:

  1. Клетва;
  2. Заявления от адвокати за отписване от АК Русе, временно преустановяване на дейност, отписване поради преместване, отписване на адвокатски сътрудник, смяна на служебен адрес, отпускане на финансова помощ за новородено дете;
  3. Входяща кореспонденция от ВАС, ОД на МВР, граждани, сигнал от „Кредит инс”;
  4. Дисциплинарни преписки;
  5. Разни.

 

12.12.2022г.                                                Адм.секретар:

Гр.Русе                                                        Секретар на АС Русе: